Referenties

Businesscoach en programmaker

 • Management- en economisch advies.
 • Programmamaker inzake persoonlijke groei.

Personalcoach

 • Het begeleiden van mannen om bewuster te worden van hun eigen kracht / potentieel.
 • Vervolgens om vanuit die eigen kracht en dat bewustzijn positieve acties te ondernemen.

Cost Controller

 • Het boeken van te betalen kosten en rapporteren conform de IFRS standaard.
 • Plannen, monitoren en ondersteunen van de complete, accurate en tijdige rapportage inzake
  expenses en vaste activa van de GL accounts.
 • Het voorzien van het management van financiële informatie waarnaast het doen van aanbevelingen
  ter verbetering van het maandelijks accounting proces aangaande de AO/IC en het beheersen van mogelijke risico’s.

GL Administrator

 • Het verrichten van werkzaamheden ten gunste van de audit (accountantscontrole).
 • Het verwerken van achterstanden en het opstellen van diverse rapportages.
 • Voorstellen en verbeteringen van risico-beheersing aandragen. En het aandragen van oplossingen.

GL Administrator

 • Het opstellen van financiële maand rapportages m.b.v. ADI.
 • Rapporteren aan de budgethouders, controller en directie.
 • Verwerken van achterstanden. Verbeteringen aandragen inzake de AO /IC.

GL / Inventory Administrator

 • Het tijdig signaleren en analyseren van voorraadverschillen. Oplossingsgericht werken m.b.t. de voorraad.
 • Verbeteren van de AO / IC tussen de afdeling logistiek en de afdeling finance.
 • Maandelijks rapporteren aan de afdeling control.

Manager GL Accounting

 • Ondersteunen van 3 FTE. Wekelijks deelnemen aan het MT. Opstellen management rapportages.
 • Analyseren, controleren van de voorraad -, omzet -, debiteuren -, crediteuren & GL administratie.
 • Initiëren, ontwikkelen, implementeren en borgen van aanvullende AO /IC procedures.
 • Het organiseren en deels uitvoeren van het jaarwerk i.v.m de audit.

GL Administrator

 • Opstellen van management rapportage en het rapporteren aan het management.
 • Het verzorgen van de aangifte loon - en omzetbelasting.

GL Administrator

 • Het uitzoeken van verschillen op de tussenrekening.
 • Voorstellen aandragen ten einde een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.
(Amaco is in 2007 overgenomen door Ant Trust)

Medewerker GL Accounting

 • Opstellen van jaarrekeningen. Boeken en verwerken van mutaties.
 • Het controleren van de GL.

Project Controller

 • Rapporteren van de subsidie gelden (en adviseren (Riagg) aan de gemeente & ’t Agentschap.
 • Het opstellen van de jaarcijfers en begeleiding in de audit.
 • Stroomlijnen van de AO/IC.

GL Administrator

 • Het afstemmen/ reconciliëren en rapporteren van de IC verhoudingen tussen de verschillende entiteiten van ABN AMRO.
 • Onderhouden van contacten met de verschillende entiteiten.
 • Voorstellen aandragen om het reconciliatie proces te verbeteren inzake Cartesis software.

GL Administrator

 • Registreren van stamgegevens van fondsen in HiPortfolio en de controle daarop.
 • Monitoren van het proces t.b.v. procesmanagement en Riskmanagement.
 • Testen systeem. Het opstellen van een procedure en werkinstructie.

Teamleider Cost Control

 • Begeleiden van een team bestaande uit vijf medewerkers op de afdeling AP.
 • Implementatie van werkzaamheden t.b.v. een nieuw financieel pakket Oracle.
 • Het opstellen van een procedure en werkinstructie ten gunste van kwantitatieve
  en kwalitatieve verbeteringen betreffend de maandafsluiting, de maandelijkse rapportage en het betalen van de facturen.

GL Administrator

 • Administreren van drie B.V.’s als gevolg van achterstanden. De achterstand werd nihil.
 • Administreren van de crediteuren administratie. Het verrichten van betalingen.

GL Administrator

 • Administreren van drie B.V.’s als gevolg van achterstanden. De achterstand werd nihil.
 • Administreren van de crediteuren administratie. Het verrichten van betalingen.

Allround Administrator (GL administrator)

 • Het consolideren van een tweetal werkmaatschappijen.

Allround Administrator

  Verantwoordelijk voor:
 • Het administreren van IC transacties. Het opstellen van liquiditeitsbegrotingen.

Allround Administrator

 • Het administreren van de debiteuren administratie en het telefonisch aanmanen van debiteuren.
 • Openstaande posten zijn met 60% afgenomen.

Project Administrator

 • Administreren van diverse subsidiabele projecten.
 • Periodiek rapporteren aan projectbegeleiders.
 • Begeleidende werkzaamheden betreffende de jaarafsluiting en de audit.